ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – Εργαστήρια Best Buddies Κουδούνια Φιλίας

Ξεκινάμε με τις δραστηριότητες εργαστηρίων για την κατασκευή των κουδουνιών φιλίας για την μεγάλη καμπάνια της φιλίας που θα πραμτοποιηθεί το Μαίο 2020. Μαζί ξεκινάνε και οι επικοινωνίες για τον Περίπατο Φιλίας στο κέντρο της Αθήνας.